Ohrev TÚV

Základný a ekonomický, ale zároveň efektívny, systém (2,73 kW = 6x 455 Wp FV panely, 1x regulátor na ohrev TUV, montážne príslušenstvo na škridlu, elektroinštalačný materiál, montáž 1 990 € s DPH)