Rezidenčné

FV systém určený pre rodinné domy. Inštalujeme 2 typy:

 

  • On grid systém - systém, ktorého prioritou je pokrytie spotreby domu, po výmene elektromera za 4Q púšťanie prebytkov do verejnej siete s možnosťou využitia virtuálnej batérie. Bez možnosti pripojenia akumulácie.

  • Hybridný systém - s možnosťou pripojenia akumulácie. Systém, ktorého prioritou je pokrytie spotreby domu, druhá priorita je nabitie batérie (pokiaľ je použitá), po výmene elektromera za 4Q púšťanie prebytkov do verejnej siete s možnosťou využitia virtuálnej batérie. Pokiaľ batéria nie je použitá, systém funguje ako on grid s možnosťou pripojenia akumulácie do budúcna.